درس سوم - کتاب مقدس - عهد عتیق - آشنایی با کتاب های تاریخی

  فصل اول : شناخت کتاب مقدس

  درس سوم : کتاب مقدس - عهد عتیق - کتاب های تاریخی  

  حال که در درس دوم با کتب تورات یا کتاب های موسی آشنا شدیم در ادامه به بررسی کتاب های تاریخی عهد عتیق کتاب مقدس می پردازیم .کتب تاریخی عهد عتیق شامل 12 کتاب می باشد که بازه تاریخی در حدود 900 سال را در بر می گیرند. در واقع کتب تاریخی بخش بزرگی از کتاب مقدس عهد عتیق را شامل می شوند .
  مهمترین رویدادهای این دوران تاریخی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :
  از سال 1451 قبل از میلاد تا 1410 قبل از میلاد تسخیر سرزمین کنعان به رهبری یوشع
  از سال 1410 قبل از میلاد تا 1050 قبل از میلاد دوره داوران بعد از مرگ یوشع
  از سال 1050 قبل از میلاد دوران سلطنت های اسرائیل آغاز می شود که باسلطنت شائول و بعد داوود و بعد سلیمان ادامه پیدا می کند
  سال 960 قبل از میلاد که زمان ساخته شدن معبد بزرگ و معروف اورشلیم به دست سلیمان
  سال 930 قبل از میلاد با مرگ سلیمان و بروز اختلافات در اسرائیل بر سر جانشینی و تقسیم پادشاهی اسرائیل به دوبخش شمالی به نام اسرائیل و بخش جنوبی به نام یهودا تقسیم شد. در قسمت شمالی 10 قبیله اسرائیل (فرزندان یعقوب) زندگی می کردند که در سال 723 قبل از میلاد به دست امپراطوری آشور نابود شده و به اسارت رفتند و در قسمت جنوبی سرزمین اسرائیل دو قبیله باقیمانده یعنی قبایل بنیامین و یهودا زندگی می کردند که به آن بخش یهودیه یا یهودا می گفتند و در سال 586 قبل از میلاد به دست نبوکد نصر بابلی نابود شد و شهر اورشلیم و معبد آن خراب شد و برای 70 سال قوم اسرائیل در اسارت بابل بودند تا اینکه به دستور کوروش هخامنشی بنی اسرائیل و یهودیان از اسارت آزاد شدند و برخی از آنان به سرزمین خود بازگشته و در سال 515 قبل از میلاد معبد مجددا توسط آنها ساخته شد .
  پس از مرور کلیات رویدادهای این دوره از تاریخ حال یک به یک نگاهی به کتاب های تاریخی کتاب مقدس در عهد عتیق می پردازیم .

  نام کتاب : یوشع

  نویسنده : یوشع
  سال نگارش : حدود 1400 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : 1451 قبل از میلاد تا 1410 قبل از میلاد
  موضوع اصلی کتاب : تسخیر سرزمین کنعان که از فصل یک تا فصل 12 به این موضوع می پرازد . از فصل 13 تا 22 به بحث تقسیم زمین میان 12 قبیله و فصل های 23 و 24 مربوط به روزهای آخر زندگی و مرگ یوشع می باشد.
  از فصل های معروف این کتاب فصل ششم آن می باشد که داستان تسخیر شهر اریحا را بیان می کند و همچنین وصیت یوشع در فصل 24 آیه 15 که یوشع به بنی اسرائیل می گوید :" اگر نمی‌‌خواهید خداوند را پرستش کنید، هم اکنون تصمیم بگیرید که چه کسی را پرستش خواهید کرد. آیا خدایانی را که نیاکانتان در آن طرف رود فرات می‌‌پرستیدند، یا خدایان اموریان را که اکنون در سرزمین‌شان زندگی می‌کنید؟ امّا من و خانواده‌ام خداوند را پرستش خواهیم نمود."

  نام کتاب : داوران

  نویسنده : مشخص نیست اما بسیاری از مفسرین آن را به سموئیل نبی نسبت می دهند .
  سال نگارش : حدود 1050 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : 1410 قبل از میلاد تا 1050 قبل از میلاد
  موضوع اصلی کتاب : تاریخ 400 سال بعد از وفات یوشع نبی تا زمان ظهور پادشاهان قوم اسرائیل و وقایعی که در این دوران اتفاق می افتد که شامل کشیده شدن قوم اسرائیل به بت پرستی و 12 داوری که خداوند در 7 دوره برگزید تا برای نجات قوم اسرائیل آنها را رهبری نمایند .
  در فصل های اول و دوم دلایل سقوط قوم بنی اسرائیل بعد از مرگ یوشع را مشاهده می نماییم و پس از آن از فصل3 تا فصل 16 دوران اسارت و آزار و اذیت قوم به دست اقوام کنعانی دیده می شود . از فصل 17 تا فصل 21 گناهانی که درمیان قوم بنی اسرائیل رواج یافتند بیان شده است .
  از داستانهای جالب این کتاب در فصل 6 و7و8 داستان جدعون یکی از داوران می باشد . همچنین از فصل 14 تا فصل 16 داستان شمشون یا سامسون که یکی از داوران معروف کتاب داوران است را مشاهده می نماییم.

  نام کتاب : روت

  نویسنده : به احتمال بسیار زیاد سموئیل نبی
  سال نگارش : حدود 1050 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : 1322 قبل از میلاد تا 1312 قبل از میلاد
  موضوع اصلی کتاب : داستان دختر موآبی به نام روت می باشد که چگونه در اتصال با خانواده الیملک (یک خانواده یهودی که در موآب زندگی می کردند) و ازدواج این دختر با یکی از فرزندان الیملک او را شایسته و لایق دریافت وراثت این خانواده کرد .
  این کتاب شامل چهار فصل است که در فصل اول آن داستان زندگی این خانواده در موآب و ازدواج او با یکی از پسران الیملک و مرگ الیملک و پسران او و تصمیم نعومی (مادر شوهر روت )و دو عروس وی برای بازگشت به سرزمین بیت لحم برای بیان شده است . در فصل دوم بازگشت نعومی و روت به بیت لحم و زحمات و تلاشهای روزانه روت در مزرعه بوعز را می خوانیم . در فصل سوم ملاقات روت و بوعز و تعهد آنها نسبت به یکدیگر برای عشق و ازدواج و حمایت از یکدیگر را مشاهده می نماییم و در نهایت در فصل چهارم موفقیت بوعز در بازخرید کردن میراث الیملک و ازدواج با روت و تولد عوبید که پدر بزرگ داود پادشاه می باشد بیان شده است .
  فصل معروف این کتاب فصل دوم آن می باشد که در آن شاهد تلاش و زحمت روت در مزرعه بوعز می باشیم.

  نام کتاب : اول سموئیل

  نویسنده : نامشخص
  سال نگارش : حدود سال 1000 قبل از میلاد مسیح
  زمان تاریخی : 1171 تا 1050 قبل از میلاد
  موضوع اصلی این کتاب بنیاد نظام سلطنتی در تاریخ اسرائیل می باشد که در ابتدا با شائول آغاز و سپس با داود پادشاه که نمونه ای از عیسی مسیح می باشد ادامه پیدا می کند
  از فصل یک تا فصل هفت خدمت سموئیل را مشاهده می نماییم. از فصل هشت تا فصل 15 شاهد سلطنت شائول هستیم و از فصل 16 تا فصل 31 به سلطنت داود پادشاه پرداخته شده است . از فصل های معروف کتاب اولسموئیل فصل هفدهم آن می باشد که به شرح نبرد میان داود و جولیاد قول فلسطینی می پردازد که در این نبرد داود با زکاوت و توانایی خارق العاده او را شکست می دهد.


  نام کتاب : دوم سموئیل

  نویسنده : نامشخص
  سال نگارش : حدود 1000 قبل از میلاد
  زمان تاریخی :از 1056 تا 1017 قبل از میلاد مسیح
  داستان و موضوع اصلی این کتاب سلطنت داود پادشاه می باشد . از فصل اول تا فصل دهم شاهد پیروزیهای داود هستیم . از فصل 11 تا 21 شاهد مشکلات ، چالش ها و مبارزات داود هستیم و از فصل 22 تا فصل24 نتایج موفقیت های داودد در زندگی وی را شاهد هستیم .
  از فصل های معروف کتاب دوم سموئیل فصل هفتم و عهدی است که خداوند شخصا با داوود بست . و همچنین داستان زنا و سقوط داوود در گناه که در فصل یازده دوم سموئیل بیان شده است

  نام کتاب : اول پادشاهان

  نویسنده : نا مشخص
  سال نگارش : حدود 550 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : 1015 قبل از میلاد تا 897 قبل از میلاد
  موضوع اصلی این کتاب تاریخچه پادشاهان اسرائیل در قسمت شمالی کشور می باشد . از فصل یک تا یازده مسائل مربوط به سلطنت سلیمان و از فصل دوازده تا فصل بیست و دو سقوط پادشاهی مشکلات مربوطه و تقسیم شدن پادشاهی بیان شده است و از فصل های معروف آن داستان مربوط به ساختن معبد اورشلیم در فصل های 5 تا 8 و داستان ایلیای نبی و انبیای دروغین که در فصل هجدهم بیان شده است .

  نام کتاب : دوم پادشاهان

  نویسنده : نا مشخص
  سال نگارش : حدود 550 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : 896 قبل از میلاد تا 588 قبل از میلاد
  موضوع این کتاب ادامه داستان پادشاهان اسرائیل می باشد . از فصل یک تا فصل 17 ادامه سقوط پادشاهی اسرائیل (10 قبیله )در قسمت شمالی واز باب18 تا 25 آغاز سقوط پادشاهی جنوب یا یهودا بیان شده است از داستان های جالب این کتاب در فصل17 سقوط پادشاهی قسمت شمالی اسرائیل به دست امپراطوری آشور و در نهایت در فصل 25 سقوط یهودا به دست پادشاه و امپراطوری بابل می باشد .

  نام کتاب : اول تواریخ

  نویسنده : احتمالا عزرای کاهن
  سال نگارش : 450 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : از پیدایش تا 1015 قبل از میلاد
  موضوع اصلی این کتاب متمرکز بر پادشاهان قسمت جنوبی اسرائیل (یهودا) می باشد . از فصل اول تا فصل دهم مشتمل بر شجره نامه ها می باشد . از فصل 11 تا 29 شامل سلطنت داود می باشد .


  نام کتاب : دوم تواریخ

  نویسنده : احتمالا عزرای کاهن
  سال نگارش : 450 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : از 1015 تا 610 قبل از میلاد
  موضوع کتاب دوم تواریخ پادشاهان اسرائیل در قسمت جنوبی (یهودا) می باشد و ادامه سلطنت پادشاهان که شامل سلطنت سلیمان در فصل های یک تا 9 و سلطنت پادشاهان یهودا از فصل10 تا36 می باشد .


  نام کتاب : عزرا

  نویسنده : احتمالا عذرای کاهن
  سال نگارش : 450 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : از 536 تا 450 قبل از میلاد
  موضوع اصلی این کتاب بازسازی و نوسازی معبد خراب شده اسرائیل و برقرار کردن ایمان و باورهای یهودی بازماندگان اسرائیل که به سرزمین کنعان یا یهودیه بازگشتند می باشد . در فصل یک و دو داستان بازگشت یهودیان به سرزمینخودشانبیان شده است .در فصل سهتا 6 شاهد بازسازی معبد هستیم و در فصل 7 و 8داستان بازگشت عذارا به سرزمین امپراطوری ایران بیان شده است در فصل 8 و9 شاهد بیداری روحانی مردم هستیم و معروف ترین فصل آن فصل ششم کتاب عزرا می باشد که داستان بازسازی مجدد معبد در آن بیان شده است

  نام کتاب : نحمیا

  نویسنده : نحمیا یا عزرای کاهن
  سال نگارش : 430 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : 446 تا 434 قبل از میلاد
  موضوع اصلی کتاب نحمیا بازسازی و ساختن دیوارهای دور شهر اورشلیم در زمان امپراطوری ایران می باشد . از فصل یک آیه یک تا فصل دوم آیه11 بازگشت نحمیا به سرزمین خودش بیان شده است از فصل دوم آیه 12 تا فصل هفتم آیه 4 بازسازی دیوارهای شهر اورشلیم از فصل هفتم آیه 5 تا فصل سیزدهم آیه 31 شامل تعییرات و اصلاحاتی است که نحمیا در زندگی روحانی قوم خدا انجام می دهد .
  از فصل های معروف کتاب نحمیا می توان به فصل 6آن اشاره کرد که در آن شاهد تکیمل شدن دیوارهای شهر اورشلیم هستیم

  نام کتاب : استر

  نویسنده : نا مشخص
  سال نگارش : احتمالا 460 قبل از میلاد
  زمان تاریخی : 521 تا 509 قبل از
  موضوع اصلی کتاب استر حفاظت قوم خداوند در دستان خداوند می باشد . جالب است که در این کتاب حتی یکبار هم به کلمه خدا اشاره نشده است اما در پشت پرده ما شاهد قدرت و اقتدار و حاکمیت خداوند در حفظ این قوم برای ظهور مسیح موعود را شاهد هستیم . در فصل یک و دو کتاب استر داستان رسیدن استر به مقام ملکه را می خوانیم . در فصل های سوم تا هشتم شاهد دسیسه ها وتوطئیه هامان را مشاهده می کنیم و در فصل نهم و دهم روزه استر را می بینیم ومعروف ترین فصل کتاب استر فصل هفتم کتاب می باشد که در آنجا استر با کمک روح القدس توطئه هامان را آشکار می نماید و هامان به خاطر دروغ وتوطئه خود اعدام می شود .

  در اینجا به پایان درس سوم از تعالیم نوایمانان وپایان بررسی کتاب های تاریخی کتاب مقدس در عهد عتیق می رسیم .

  تعالیم نو ایمانان

  تعالیم نو ایمانان

  جهت آشنایی و برای بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان نو ایمان با تعالیم آیین مسیحیت و شناخت بیشتر و رشد ایمانی همه ما در این بخش به ارائه دروس و تعالیم نو ایمانان می پردازیم . این دروس شامل 50 درس برای نو ایمانان می باشد که به ترتیب منتشر خواهند شد ...