درس چهارم - کتاب مقدس - عهد عتیق - آشنایی با کتاب های ادبی

  فصل اول : شناخت کتاب مقدس

  درس چهارم : کتاب مقدس - عهد عتیق - کتاب های ادبی

  در ادامه دروس تعالیم نو ایمانان به بررسی کتب ادبی کتاب مقدس در عهد عتیق می پردازیم . در عهد عتیق 5 کتاب وجود دارد که به کتابهای ادبی معروف هستند . این کتاب ها مانند پلی هستند که ما را از دوران تاریخی بنی اسرائیل به دوران انبیا ، نبوت ها و پیشگویی ها منتقل می نمایند.این کتاب ها شامل داستان ها ، مثل ها ، پند ها ، سرودها و اشعار هستند .

  اولین کتاب در میان کتاب های ادبی عهد عتیق کتاب ایوب می باشد.

  نویسنده کتاب ایوب نامشخص می باشد و تاریخ نگارش آن نامشخص می باشد . گمان می رود این کتاب در حدود 1900 پیش از میلاد به نگارش در آمده باشد . تاریخی که این کتاب در بر دارد مشخص نیست اما احتمالا بیانگریک سال از زندگی ایوب می باشد.
  موضوع اصلی این کتاب ، اقتدار ، حاکمیت و قدرت خداوند می باشد و اجازه خداوند برای ایوب در تجربه سخت آزمایش و رنج ها و دردهایی که تحمل نمود . در بررسی این کتاب در فصل اول آیه دوم ریشه ها و علل اصلی دردها و رنج های ایوب را مشاهده می نمایم . از فصل سوم تا فصل 37 داستان ایوب و دوستان وی و صحبت ها و مجادله های میان آنها را مشاهده می نمایم . از فصل 38 تا فصل 42 آیه 6 ملاقات خدا با ایوب و پیام خدا به ایوب را می بینیم و از فصل 42 آیه 7 تا 17 نتیجه و سرنوشت مبارک ایوب پس از پیروزی در آزمون و خارج شدن وی از این وضعیت سخت را شاهد هستیم .

  دومین کتاب ادبی در میان کتب عهد عتیق کتاب مزامیر می باشد.

  این کتاب به مزامیر داود معروف است ، اما نویسنده این کتاب تنها داود نیست ، بلکه نویسندگان متعددی در نگارش این کتاب نقش داشته اند . از میان 150 مزموری که در این کتاب موجود است 73 مزمور به داود ارتباط داده شده است .
  کلمه مزمور از ریشه زمور و به معنی سرود و یا سرودهای پرستش می باشد. همانطور که ذکر گردید قطعا نویسنده 73 مزمور داود بوده است و سایر مزامیر توسط نویسندگان دیگر به نگارش در آمده است .
  تاریخ نگارش کتاب مزامیر بین 1050 تا 950 قبل از میلاد می باشد. برای نمونه در مزمور 42 دردها و رنج های یک شخص ، در مزمور 51 توبه ، در مزمور 30 شکرگذاری ، در مزمور 147 ستایش و در مزمور 22 و مزمور 24 پیش کویی های مربوط به مسیح موعود را مشاهده می نمایم .

  کتاب امثال که به امثال سلیمان معروف است ، سومین کتاب ادبی عهد عتیق می باشد.

  نویسنده این کتاب سلیمان پادشاه می باشد .تاریخ نگارش کتاب امثال سلیمان 970 تا 930 قبل از میلاد می باشد . از فصل 25 به بعد ، بعدها به این کتاب اضافه شده است که در زمانی حدود 700 قبل از میلاد نوشته شده است .
  موضوع اصلی کتاب امثال زیبایی و قدرت خدا در حکمت در زندگی می باشد.با نگاهی به کتاب امثال از فصل یک آیه یک تا هفت سلیمان هدف از نگارش کتاب را برای پسرش توضیح می دهد .از فصل یک آیه هشت تا فصل 9 آیه 18 نصیحت ها و پندهای پدرانه از فصل 10 تا فصل 29 مجموعه ای از پندها و نصیحت ها جمع آوری شده و در فصل 30 و فصل 31 نوشته ها، پندها و اندرزهایی از دو پادشاه که بعدها به کتاب امثال سلیمان افزوده شدند .

  چهارمین کتاب ادبی عهد عتیق کتاب جامعه می باشد .

  نویسنده این کتاب سلیمان پادشاه می باشد و در حدود 960 قبل ازمیلاد به نگارش در آمده است . موضوع اصلی این کتاب بطالت زندگی بدون خدا می باشد . در بررسی کتاب جامعه از فصل اول آیه 1 تا آیه 11 بطالت ، باطل اباطیل و از فصل یک آیه 12 تا فصل 6 آیه 9 مشاهده میکنیم که تمامی تجربه ها ، تمامی شناخت ها و موفقیت ها و آزمون های زندکی بدون حضور خدا بطالت هستند و در نهایت از فصل 6 آیه 10 تا فصل 12 آیه 14 شاهد زندگی در دنیای باطل بی مفهوم و پوچ هستیم .

  آخرین کتاب ادبی در عهد عتیق غزل سلیمان می باشد .

  نویسنده این کتاب نیز سلیمان می باشد و تاریخ نگارشآن 1100 قبل ازمیلاد بوده است و موضوع اصلی آن رابطه عشق و اتحاد میان خداوند ، عیسی مسیح و فرد ایماندار در قالب یک رابطه زناشویی میان یک مرد و زن می باشد .
  از فصل یک آیه یک تا فصل سه آیه پنج شروع و آغاز این عشق بیان شده است . از فصل 3 آیه 6 تا فصل 5 آیه 1 عهد ازدواج میان این عشاق به نگارش در آمده است . از فصل 5 آیه 2 تا فصل 8 آیه 7 شاهد به ثمر رسیدن این عشق هستیم . در فصل 8 از آیه 8 تا 14 تمرکز ، تفکر و تعمق در واژه عشق را مشاهده می کنیم .
  در اینجا به پایان درس معرفی کتاب های ادبی در عهد عتیق می رسیم .

  تعالیم نو ایمانان

  تعالیم نو ایمانان

  جهت آشنایی و برای بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان نو ایمان با تعالیم آیین مسیحیت و شناخت بیشتر و رشد ایمانی همه ما در این بخش به ارائه دروس و تعالیم نو ایمانان می پردازیم . این دروس شامل 50 درس برای نو ایمانان می باشد که به ترتیب منتشر خواهند شد ...