درس پنجم - کتاب مقدس - عهد عتیق - آشنایی با کتاب های انبیای بزرگ

  فصل اول : شناخت کتاب مقدس

  درس پنجم : کتاب مقدس - عهد عتیق - آشنایی با کتاب های انبیاء بزرگ 

  در میان کتاب های عهد عتیق 17 کتاب به نام انبیاء موجود می باشد که به دو دسته انبیاء بزرگ و انبیاء کوچک تقسیم شده اند .
  علت استفاده از واژه بزرگ و کوچک براساس جایگاه و احترام این انبیاء نیست بلکه به حجم کتاب هایی که به نگارش در آورده اند اشاره می کند . کتاب های با حجم بیشتر به انبیاء بزرگ و کتاب های با حجم کمتر به انبیاء کوچک معروف شده اند .
  کتب انبیاء بزرگ شامل 5 کتاب " اشعیا ، ارمیا ، مراثی ارمیا ، حزقیال و دانیال " می باشد.
  قبل از اینکه به بررسی این کتب بپردازیم لازم است ببینیم که از لحاظ تاریخی انبیاء در چه مکان هایی و در چه زمان تاریخی نوبت خود را انجام داده و کتاب خود را به نگارش در آورده اند .
  در دوره قبل از اسارت قوم اسرائیل انبیایی همچون عوبدیا ، یوئیل ، یونس ، عاموس ، هوشع ، اشعیا ، میکا ، ناهوم ، سفنیا ، هبقوق و ارمیا نبوت کرده اند .
  در دوران اسارت بابل دو نبی یعنی حزقیال و دانیال نبوت نمودند و انبیای بعد از دوران اسارت ذکریا ، حجَی و ملاکی می باشند .

  اولین کتاب انبیای بزرگ در عهد عتیق کتاب اشعیا می باشد.

  نویسنده کتاب اشعیای نبی می باشد و دوران نگارش و بازه تاریخی آن 760 تا 698 قبل از میلاد می باشد . موضوع اصلی کتاب اشعیا داوری اسرائیل و نجات آن می باشد .
  جالب است بدانید همانطور که در دروس پیشین عنوان گردید کتاب مقدس از 66 کتاب تشکیل گردیده است و کتاب اشعیا دارای 66 فصل می باشد. و بازهم جالب است بدانیم همانطور که در دروس پیشین عنوان گردید کتاب مقدس به 39 کتاب در عهد عتیق و 27 کتاب در عهد جدید تقسیم شده است ، در کتاب اشعیا نیز خدا در 39 فصل اول با یک لحن و از فصل 40 تا فصل 66 یعنی در 27 فصل آخر با لحن دیگری سخن می گوید . درست مانند اینکه عهد عتیق و عهد جدید در خود کتاب اشعیا نیز به همان شکل که در کل کتاب مقدس مشاهده می گردد ، وجود دارد . بسیار از مفسران بر این باورند که کتاب اشعیاء یک قرینه از کل کتاب مقدس می باشد و بسیاری دیگر اشعیا را انجیل عهد عتیق می نامند . افزون بر این موارد در بررسی این کتاب از فصل اول تا فصل 39 شاهد داوری خدا بر قوم اسرائیل هستیم و از فصل 40 تا فصل 66 شاهد نجات قوم اسرائیل می باشیم و فصل معروف کتاب اشعیا فصل 53 آن می باشد که داستان زحمات و رنج های نجات دهنده "عیسی مسیح "می باشد که در رویا و در پیشگویی اشعیا 700 سال قبل از رنج ها و مصائب مسیح در مورد آن صحبت می کند .

  دومین کتاب انبیای بزرگ در عهد عتیق کتاب ارمیا است .

  نویسنده این کتاب ارمیای نبی می باشد و دوران تاریخی 629 تا 588 قبل از میلاد مسیح را در بر می گیرد و موضوع اصلی آن اعلام داوری که باید بر یهودا بیاید و همچنین اخطار ارمیا به قوم برای بازگشت و توبه می باشد . در بررسی این کتاب در فصل اول شاهد دعوت از ارمیا به جهت نبوت هستیم . از فصل 2 تا فصل 45 ارمیا در خصوص یهودا و داوری که خدا بر یهودا باید بیاورد نبوت می کند . از فصل 46 تا 51 پیش گویی ها و نبوت ها در مورد ملت های دیگر و فصل 52 ، فصل پایانی کتاب ارمیا می باشد.

  سومین کتاب انبیای بزرگ در عهد عتیق کتاب مراثی ارمیا می باشد .

  نویسنده این کتاب ارمیای نبی می باشد و زمان نگارش آن 588 قبل از میلاد می باشد و موضوع اصلی آن گریه ها و مرثیه خوانی ارمیا برسر نابودی شهر اورشلیم می باشد . در فصل اول کتاب مراثی ارمیا شاهد خرابی اورشلیم هستیم . در فصل دوم نتایج این خرابی و ویرانی را می بینیم و در فصل سوم فغان ، مرثیه خوانی و گریه های ارمیا را شاهد هستیم . در فصل چهارم زیان و دردهای یهودا و شکست یهودا را می بینیم و در فصل پنجم شاهد دعای یهودا برای بازگشت هستیم .
  کتاب چهارم از کتب انبیای بزرگ در عهد عتیق کتاب حزقیال است .
  نویسنده این کتاب حزقیال نبی می باشد و تاریخ نگارش آن 595 تا 574 قبل از میلاد است و موضوغ اصلی آن تحقق داوری خداوند بر علیه یهودا و همچنین وعده احیاء و بازسازی این قوم می باشد . در بررسی کتاب حزقیال از فصل اول تا فصل 32 شامل نبوت های داوری خدا بر یهودا و از فصل 33 تا 48 باز سازی و احیاء این قوم را در زمان های آخر شاهد هستیم. از فصل های معروف کتاب حزقیال فصل 37 آن در وادی استخوانهای خشک شده ای است که با روح خدا زنده می شوند و تشکیل یک لشگر زنده را می دهند که نمونه ای از وضعیت آینده قوم اسرائیل در بیداری آنها و بازگشت به خداوند می باشد.

  آخرین کتاب از میان کتب انبیای بزرگ در عهد عتیق کتاب دانیال می باشد .

  نویسنده این کتاب دانیال نبی است و زمان نگارش آن 607 تا 534 قبل از میلاد مسیح می باشد . موضوع اصلی این کتاب اقتدار و حاکمیت خدا بر تمامی ملل می باشد . در فصل اول تا فصل 6 کتاب دانیال وقایع تاریخی اسارت در پادشاهی بابل و پادشاهی ایران را می بینیم . از فصل 7 تا فصل 12 پیش گویی ها و نبوت های دانیال در مورد وقایع زمان های آخر را شاهد هستیم . از داستان های جالب کتاب دانیال در فصل سوم آن تنور افروخته ای است که دوستان دانیال را به جرم عدم اطاعت ازفرمان پادشاه در پرستش تمثال نبوکد نظر و پرستش خدای حقیقی در آن انداختند . همچنین در فصل ششم داستان دانیال در چاه شیرها در امپراطوری ایران و رابطه داریوش و دانیال را می بینیم و از فصل 9 از آیه 24 تا 27 در مورد 70 هفته پیش گویی شده توسط دانیال است که تاریخ جهان از آن زمان تا زمان بازگشت مسیح را به ما نشان می دهد .

  پایان درس پنجم و آشنایی با کتب انبیای بزرگ در عهد عتیق

  تعالیم نو ایمانان

  تعالیم نو ایمانان

  جهت آشنایی و برای بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان نو ایمان با تعالیم آیین مسیحیت و شناخت بیشتر و رشد ایمانی همه ما در این بخش به ارائه دروس و تعالیم نو ایمانان می پردازیم . این دروس شامل 50 درس برای نو ایمانان می باشد که به ترتیب منتشر خواهند شد ...