درس ششم - کتاب مقدس - عهد عتیق - آشنایی با کتاب های انبیای کوچک

  فصل اول : شناخت کتاب مقدس

  درس ششم: کتاب مقدس - عهد عتیق - آشنایی با کتاب های انبیاء کوچک 

  درمیان کتب عهد عتیق 12 کتاب به نام انبیای کوچک وجود دارد . همانطور که در درس پیش ذکر گردید . دلیل نامگذاری این کتاب ها به نام انبیای کوچک تنها به دلیل حجم کتاب های آنهاست و دلیلی بر بزرگی یا کوچکی خود نبی نمی باشد .

  کتاب هوشع

  اولین کتاب از میان کتب انبیای کوچک در عهد عتیق بنا بر ترتیب کتاب مقدس ، کتاب هوشع می باشد که بین 785 تا 725 قبل از میلاد به نگارش در آمده است و داستان اصلی این کتاب عشق خدا برای قوم منحرف شده اسرائیل می باشد و در تشبیه این موضوع را در رابطه هوشع نبی با یک زن می بینیم . از فصل یک تا سه داستان زن خیانتکار و از فصل 4 تا 14 هوشع خیانت قوم نسبت به خدا را نشان می دهد .

  کتاب یوئیل نبی

  کتاب یوئیل نبی در حدود سال 800 قبل از میلاد نوشته شد و موضوع اصلی آن داوری خدا بر یهودا می باشد.از فصل یک آیه یک تا فصل 2 آیه 17 در مورد خراب شدن سرزمین اسرائیل سخن گفته شده و از فصل 2 آیه 18 تا فصل 3 آیه 21 شاهد نجات و رستگاری قوم هستیم .

  کتاب عاموس

  زمان نگارش کتاب عاموس در حدود 787 قبل از میلاد می باشد و داستان اصلی آن ارتداد قوم اسرائیل که باعث آمدن داوری و توبیخ و تنبیه قوم توسط خدا شد . از فصل یک آیه یک تا فصل 2 آیه 3 داوری خداوند بر ملت های همسایه از فصل 2 آیه 4 تا فصل 6 آیه 14 داوری یهودا و اسرائیل و از فصل 7 تا 9 رویاهای زمان های آینده به نگارش در آمده است .

  کتاب عوبدیا

  کتاب عوبدیا در سال 887 قبل از میلاد نوشته شده و موضوع اصلی آن داوری عدوم می باشد . این کتاب شامل یک فصل می باشد و آیه یک تا 14 آن در مورد داوری عدوم و آیه 15 تا 21 آن بیان احیاء و بازگشت یهودا به خدای حقیقی می باشد.

  کتاب یونس

  کتاب یونس در حدود سال 862قبل از میلاد نوشته شده است و داستان اخلاق و روحیه نامطیع یک نبی را بیان می کند که برای بیداری قوم آشور به همکاری با خدا تن در نمی دهد و در نتیجه در فصل یک کتاب یونس شاهد هسستیم که یونس نا فرمانی می کند . در فصل دوم بعد از اینکه یونس به مدت سه روز و سه شب در شکم ماهی و در دریا گرفتار می شود ، توبه کرده ، بازگشت می نماید . در فصل سوم خدا فرصت توبه و بازگشت را به یونس عطا می نماید و وی به سوی نینوا پایتخت آشور روان می شود . در فصل چهارم یونس بر سر موضوع توبه نینوا با خدا مشکلی پیدا می کند و توبیخ خدا در مورد طرز فکر یونس نبی را شاهد هستیم .

  کتاب میکا

  کتاب میکا بین سال 750 تا 710 قبل از میلاد به نگارش در آمده است . داستان کتاب میکا داوری خدا و نجاتی است که از سوی خدا به قوم اسرائیل داده می شود . از فصل یک تا سه داوری آینده و گناهان گذشته این قوم را مشاهده می کنیم و در فصل چهار و پنج جلالی که در آینده باید به این قوم بیاید و وعده هایی که به این قوم داده شده است ، از جمله وعده ظهور نجات دهنده در شهر بیت الحم را شاهد هستیم . در فصل های شش و هفت توبه و بخشایشی است که از طرف خدا به قوم خودش عطا می گردد. از آیات معروف کتاب میکا فصل 5 آیه 2 می باشد که در آن پیشگویی در خصوص محل و مکان تولد مسیح موعود صورت پذیرفته است .

  کتاب ناحوم

  کتاب ناحوم در حدود سال 713 قبل از میلاد نوشته شده است و موضوع اصلی آن داوری بر شهر نینوا می باشد و از فصل یک آیه 1 تا 8 مسائل مربوط به داوری و عدالت را می بینیم و از آیه 9 تا 15 خرابی و انهدام نینوا را شاهد هستیم و در فصل های دوم و سوم سقوط نینوا و پایان دوره حاکمیت نینوا رقم می خورد .

  کتاب حبقوق

  کتاب حبقوق در حدود سال 626 قبل از میلاد نوشته شده و موضوع اصلی این کتاب نیاز بر داشتن تقدس و داشتن ایمان برای عدالت در داوری های خدا بر قوم خود می باشد . در فصل یک آیه 1 تا 11 بیان می کند که چگونه خدا با یهودا باید رفتار بکند و از آیه 12 فصل یک تا آیه 20 فصل دوم شاهد استفاده خداوند از بابل برای تنبیه یهودا خواهیم بود . و در فصل سوم دعای حبقوق برای بازگشت و احیاء و تجربه شادی و خوشی در نجات بیان شده است .

  کتاب صفنیا

  کتاب صفنیا در حدود 630 قبل از میلاد به نگارش در آمده است و موضوع اصلی آن داوری یهودا و شهر اورشلیم می باشد . از فصل یک آیه یک تا فصل 3 آیه 8 داوری روز خداوند را می بینیم و از فصل 3 آیه 9 تا 20 نجات در روز خداوند را شاهد هستیم .

  کتاب حجّی

  کتاب حجّی که تاریخ نگارش آن 520 قبل از میلاد می باشد و موضوع اصلی آن تشویق قوم اسرائیل و بازماندگانی است که به منظور بازسازی معبد اورشلیم به اورشلیم بازگشتند . در فصل اول دعوت حجّی برای بازسازی معبد را می بینیم . در فصل 2 آیه 1 تا 9 جلال آینده این معبد و فصل دو آیه 10 تا 23 شامل برکاتی است که در بازسازی این معبد نصیب قوم خواهد گردید .

  کتاب زکریا

  کتاب زکریا که تاریخ نگارش آن 520 تا 487قبل از میلاد می باشد و موضوع اصلی آن نجات صهیون و بازماندگان صهیون و بقیت خداوند در آینده می باشد . از فصل یک تا فصل 6 ، زکریا رویاهای زمانهای آخر را برای ما به نگارش در آورده است و در فصل 7 و 8 با ایجاد یک وقفه زکریا در مورد تاریخ معاصر خود می نویسد و از فصل 9 تا 14 زکریا بازگشته و در خصوص بارهایی که بر دل و بر دوش او به عنوان یک نبی قرارداده شده و سخنی که خدا با قوم خود دارد سخن می گوید .

  کتاب ملاکی

  و در نهایت آخرین کتاب عهد عتیق کتاب ملاکی می باشد که در سال 397 قبل از میلاد نوشته شد . موضوع اصلی این کتاب بازگرداندن عدالت و انصاف در قوم خدا است . فصل یک آیه 1 تا 5 شامل محبت و عشق خدا برای ملتها است . فصل یک آیه 6 تا فصل دو آیه 9 شاهد گناهی هستیم که کاهنان مرتکب آن می شوند و فصل دو آیه 10 تا فصل 3 آیه 17 بیانگر گناهان و خطایای قوم و در نهایت فصل چهار آیات 1 تا 6 روز مهیب خداوند و ظهور خداوند در معبد که اشاره به حضور مسیح موعود دارد و وعده ظهور مسیح موعود را به ما می دهد .

  در اینجا به پایان در ششم و آشنایی با کتب انبیای کوچک در عهد عتیق می رسیم .

  تعالیم نو ایمانان

  تعالیم نو ایمانان

  جهت آشنایی و برای بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان نو ایمان با تعالیم آیین مسیحیت و شناخت بیشتر و رشد ایمانی همه ما در این بخش به ارائه دروس و تعالیم نو ایمانان می پردازیم . این دروس شامل 50 درس برای نو ایمانان می باشد که به ترتیب منتشر خواهند شد ...