درس هفتم - کتاب مقدس - عهد جدید – آشنایی با انجیل ها و کتاب اعمال رسولان

  فصل اول : شناخت کتاب مقدس 

  درس هفتم : کتاب مقدس - عهد جدید – آشنایی با انجیل ها و کتاب اعمال رسولان

  همانطور که پیش تر گفته شد . در میان 66 کتاب ، کتاب مقدس 27 کتاب مربوط به عهد جدید می باشد . پنج کتاب اول عهد جدید کتاب های تاریخی می باشند که شامل چهار انجیل و کتاب اعمال رسولان می باشد . چهار انجیل خدمت زمینی و دوران زندگی مسیح بر روی زمین را برای ما شرح می دهند و کتاب اعمال رسولان آغاز کار کلیسا را تشریح می نماید . این کتب در زمانی در حدود 60 سال به نگارش در آمده اند .

  تاریخ عهد جدید :

  برای درک بهتر تاریخ عهد جدید می بایست ابتدا به خلاصه ای از زندگی عیسی مسیح و تاریخ های مربوط به رویدادها و فعالیت های وی بپردازیم. عیسی مسیح در اواخر تابستان یا اوایل پاییز سال 4 قبل از میلاد متولد شد و خدمت خود را در سال 27 بعد از میلاد آغاز نمود و در سال 30 میلادی مصلوب گردید . در سال 33 میلادی پولس رسول به عیسی مسیح ایمان آورد و مسیحی گردید .
  اولین مسافرت پولس رسول که به منظور بشارت و با رسالت رسانیدن پیام مسیح به کشورهای دیگر صورت گرفت در سال 44 تا 46 میلادی بود و دومین سفر وی بین سال 49 تا 52 میلادی و سومین سفر او بین سال 53 تا 58 میلادی انجام شده است . همچنین شهادت و کشته شدن پولس در سال 68 میلادی رخ داده است .
  در سال 70 میلادی ارتش رم به اورشلیم حمله کرد و شهر اورشلیم و معبد اورشلیم در جریان این حمله تخریب شدند و پس از آن در سال 100 میلادی یوحنا که آخرین شاگرد مسیح بود درگذشت .

  اولین کتاب عهد جدید و اولین انجیل ، انجیل متی می باشد .

  انجیل متی توسط لاوی " نام دیگر متی " به نگارش در آمده است . تاریخ نگارش انجیل متی در حدود سال 50 میلادی می باشد . مخاطب اصلی این انجیل یهودیان هستند و در آن متی به معرفی مسیح به عنوان یک پادشاه می پردازد و تاکید او در این کتاب بیشتر بر روی به تحقق پیوستن نبوت ها و پیشگویی های عهد عتیق در خصوص مسیح موعود می باشد .
  با نگاهی اجمالی به انجیل متی مشاهده می نماییم که از فصل یک آیه یک تا فصل 4 آیه 11 در خصوص آماده شدن برای ظهور پادشاه از فصل 4 آیه 12 تا فصل 18 آیه 35 خدمت مسیح در حوالی جلیل و از فصل 19 تا فصل 25 شامل خدمت مسیح در بخش یهودیه و اورشلیم و از فصل 26 تا 28 در ارتباط با مصلوب شدن و قیام مسیح می باشد .
  از فصل های جالب انجیل متی فصل پنج و شش و هفت آن است که شامل موعظه سر کوه می باشد . همچنین فصل 24 و25 انجیل متی شامل صحبت ها و موعظه مسیح بر سر کوه زیتون در مورد روزهای آخر و بازگشت مجدد مسیح می باشد .

  دومین کتاب عهد جدید و دومین انجیل ، انجیل مرقس می باشد .

  انجیل مرقس توسط مرقس به نگارش درآمده است . تاریخ نگارش این انجیل سال 55 میلادی می باشد . مخاطب انجیل مرقس رومی ها هستند . در انجیل مرقس مسیح به عنوان خادم امین معرفی می شود و تاکید این انجیل در خصوص مسائل عملی و خدمت عملی مسیح در زندگی انسانها می باشد.
  در بررسی انجیل مرقس به صورت خلاصه از فصل اول آیه اول تا آیه 13 شروع خدمت مسیح با گرفتن تعمید و وسوسه های شیطان در بیابان از فصل اول آیه 14 تا فصل 9 آیه 50 خدمت او در حوالی جلیل و از فصل 10 تا 13 خدمت مسیح در یهودیه و اورشلیم و از فصل 14 تا 16 مرگ مسیح بر روی صلیب و قیام او از مردگان را شاهد هستیم .

  سومین کتاب عهد جدید و سومین انجیل ، انجیل لوقا می باشد.

  نویسنده انجیل لوقا ، لوقای پزشک می باشد . تاریخ نگارش انجیل لوقا سال 60 میلادی است و مخاطب انجیل لوقا یونانی ها هستند . در انجیل لوقا عیسی مسیح به عنوان انسان کامل و پسر انسان معرفی شده است و این انجیل با تاکید و دقت تاریخی زیادی در خصوص تاریخ ونظم وقایع زندگی مسیح به نگارش درآمده است .
  انجیل لوقا با یک مقدمه در فصل یک از آیه یک تا چهار آغاز می شود. از فصل یک آیه 5 تا فصل 2 آیه 52 تولد و دوران کودکی مسیح شرح داده شده است . از فصل 3 آیه 1 تا فصل 4 آیه 13 آماده شدن مسیح برای انجام خدمت و از فصل 4 آیه 14 تا فصل 9 آیه 50 خدمت عیسی مسیح در جلیل و از فصل 9 آیه 51 تا فصل 19 آیه 27 مسافرت و حرکت او به سوی اورشلیم از فصل 19 آیه 28 تا فصل 21 آیه 38 وقایع رخ داده در هفته آخر حضور مسیح در اورشلیم و در نهایت در فصل 22 تا 24 زحمات ، مرگ و قیام عیسی مسیح را مشاهده می نماییم.
  از فصل های جالب انجیل لوقا فصل 15 این انجیل می باشد که در آن داستان پسر گمشده بیان شده است .

  چهارمین کتاب عهد جدید و چهارمین انجیل ، انجیل یوحنا می باشد .

  انجیل یوحنا توسط یوحنا در حدود سال 90 میلادی به نگارش در آمده است . مخاطب انجیل یوحنا تمامی مردم دنیا می باشند و در این انجیل موضوع اصلی کلمه ، پسر خدا و اولوهیت عیسی مسیح می باشد .انجیل یوحنا تاکید بسیار زیادی بر روی ماهیت روحانی شخصیت و خدمت و معنی کارهای عیسی مسیح دارد .
  در خلاصه انجیل یوحنا در فصل اول آیه 1 تا 8 مقدمه انجیل و از فصل اول آیه 9 تا فصل 12 آیه 50 شاهد خدمت مسیح می باشیم . از فصل 13 تا فصل 17 شام آخر و از فصل 18 تا فصل 20 داستان زحمات ، مصلوب شدن و قیام عیسی مسیح را می بینیم . فصل 21 آخرین فصل و پایان انجیل یوحنا می باشد .

  پنجمین کتاب در کتاب مقدس عهد جدید کتاب اعمال رسولان می باشد.

  کتاب اعمال رسولان توسط لوقای پزشک و در سال 63 میلادی به نگارش در آمده است و مدت 30 سال از تاریخ کلیسا را در بر می گیرد . هدف از نگارش این کتاب بیان تاریخچه شروع و حرکت کلیسا از اورشلیم به اقصی نقاط جهان در آن دوران می باشد و تاکید بسیار زیادی بر تاریخچه خدمت پطروس وسپس پولوس رسول دارد .
  فصل یک کتاب اعمال رسولان شامل مقدمه کتاب و آماده شدن شاگردان مسیح برای دریافت روح القدوس می باشد . از فصل 2 تا فصل 7 حضور روح القدوس و شروع کار بشارت در اورشلیم و از فصل 8 تا فصل 12 خدمت رسولان در یهودیه و سامره و از فصل 13 تا 28 بشارت انجیل در تمامی امپراطوری رم را شاهد هستیم .
  از فصل های معروف و جالب کتاب اعمال رسولان فصل دوم این کتاب می باشد که در خصوص روز پنطیکاست و ریزش روح القدوس می باشد . همچنین فصل نهم کتاب اعمال رسولان شامل داستان ایمان آوردن پولس رسول می باشد .
  پایان درس هفتم شناخت کتاب مقدس عهد جدید چهار انجیل و اعمال رسولان

  تعالیم نو ایمانان

  تعالیم نو ایمانان

  جهت آشنایی و برای بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان نو ایمان با تعالیم آیین مسیحیت و شناخت بیشتر و رشد ایمانی همه ما در این بخش به ارائه دروس و تعالیم نو ایمانان می پردازیم . این دروس شامل 50 درس برای نو ایمانان می باشد که به ترتیب منتشر خواهند شد ...