درس نهم - کتاب مقدس - عهد جدید - آشنایی با نامه های رسولان و کتاب مکاشفه

  فصل اول : شناخت کتاب مقدس

  درس نهم : کتاب مقدس - عهد جدید - آشنایی با نامه های رسولان و کتاب مکاشفه


  رساله ها و نامه های رسولان و کتاب مکاشفه

  این رساله ها و نامه ها  که آخرین کتاب ها در  کتاب مقدس عهد جدید می باشند شامل تعالیم رسولان و شاگردان عیسی مسیح می باشند و آخرین کتاب عهد جدید که کتاب مکاشفه می باشد تصویری از پایان دوران تاریخ و بازگشت مسیح و شروع دوران ابدیت را نشان میدهد .

  رساله عبرانیان

  نویسنده این کتاب مشخص نیست اما به عقیده بسیاری گمان می رود که نویسنده آن پولس رسول باشد . تاریخ نگارش کتاب عبرانیان در اواخر دهه 60 میلادی می باشد و موضوع این کتاب اقتدار آسمان بر تمام امور انسان ها و برتری عیسی مسیح بر همه چیز و همه کس می باشد .
  آیه کلیدی کتاب عبرانیان در فصل اول آیات یک و دو می باشد :
  1- خدا در زمان قدیم، در اوقات بسیار و به راههای مختلف به وسیلهٔ انبیا با نیاکان ما تكلّم فرمود،
  2- ولی در این روزهای آخر به وسیلهٔ پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کلّ كاینات گردانیده و به وسیلهٔ او همهٔ عالم هستی را آفریده است.

  در فصل یک و دو کتاب عبرانیان برتری مسیح بر تمامی مخلوقات از جمله فرشتگان را می بینیم . در فصل سوم از آیه 1 تا فصل 4 آیه 13 شاهد برتری مسیح بر موسی و عهد عتیق هستیم . از فصل 4 آیه 14 تا فصل 10 آیه 18 شاهد برتری مسیح بر کهانت عهد عتیق و کهانت او در رتبه ملکی صدق را شاهد هستیم . از فصل 10 آیه 19 تا فصل 13 آیه 25 نویسنده عبرانیان در خصوص اینکه مسیح شایستگی و ارزش آن را دارد که ایمانداران برای او و پادشاهی او زحمت بکشند و بها دهند سخن می گوید .
  فصل معروف کتاب عبرانیان فصل 11 آن می باشد که به فصل ایمان معروف می باشد .

  رساله یعقوب

  کتاب یعقوب در سال 50 میلادی به نگارش در آمده است و موضوع اصلی آن آزموده شدن مسیحیان و عدالت عملی در زندگی مسیحیان است که باید به طور محسوس قابل مشاهده باشد . آیه کلیدی در کتاب یعقوب در فصل یک آیه 22 کی باشد که می فرماید :
  "شما باید بر طبق كلام او عمل كنید و فقط با شنیدن خود را فریب ندهید."
  در نگاهی خلاصه به کتاب یعقوب در فصل اول آیات 1 تا 18 هدف از آزمونها در زندگی ما بیان شده است ، و از آیه 19 تا 27 امتحان اطاعت از کلام خدا می باشد . در فصل 2 آیات 1 تا 13 امتحان تبعیض قائل شدن یا نشدن در بدن مسیح می باشد و از آیه 14 تا 26 فصل دوم امتجان اعمال ما می باشد که آیا این اعمال بر اساس افکار و اراده خدا هستند یا نه . فصل سوم آیات 1 تا 12 امتحان زبان و گفتار ما می باشد و از فصل 3 آیه 13 تا فصل 5 آیه 6 امتحان جاه طلبی ها و خود بینی های ما می باشد که آیا در اینها شکست می خوریم و یا آیا به صورت و شباهت مسیح در عدالت تبدیل شده ایم . از فصل 5 آیه 7 تا 20 امتحان صبر و دعا می باشد .

  رساله اول پطروس

  کتاب اول پطرس در سال 64 میلادی به نگارش در آمده است . هدف اصلی نگارش این کتاب بیان سختی ها و زحمات و جفا به ایمانداران به خاطر مسیح و تشویق آنها به تحمل این سختی ها و نگاه آنها به مثال و نمونه مسیح می باشد.
  آیه کلیدی کتاب اول پطروس در فصل سوم آیه 18 می باشد که می گوید :
  " مثلاً خود مسیح، یک‌بار برای همیشه به‌خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بی‌گناه در راه گناهكاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم كشته شد امّا از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد."
  با نگاهی اجمالی به کتاب اول پطرس از فصل یک آیه 1 تا 9 در مورد زحمات و جفاها و اطمینان ما در داشتن میراث آسمانی سخن گفته شده است . در همین فصل از آیات 10 تا 25 در مورد زحمات ما و داشتن کلام خدا برای تقویت و تشویق ما ایمانداران سخن می گوید . از فصل دوم تا فصل چهار زحمات ایمانداران به نمونه و مثال خداوندمان عیسی مسیح و در فصل پنج هدف و نتیجه زحمات ما در زمان بازگشت مسیح و پیروزی با او بیان شده است .

  رساله دوم پطروس

  کتاب دوم پطروس در سال 65 میلادی نوشته شده است . هدف از نگارش این کتاب هشدار به ایمانداران در خصوص ریاکاران و معلمین دروغین و کاذبی که در آن زمان به کلیسا وارد شده بودند می باشد . آیه کلیدی کتاب دوم پطروس در فصل یک آیات 3 و 4 می باشد که می گوید :
  3- قدرت الهی آنچه را كه ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی‌که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم، بهتر بشناسیم.
  4- بنابراین از وعده‌های بزرگ و گرانبها، بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی كه زاییدهٔ تمایلات جسمانی است، بگریزید و در الوهیّت خدا شریک و سهیم شوید.
  در رساله دوم پطروس در فصل یک پطروس در مورد رشد و بلوغ روحانی سخن می گوید و در فصل دوم در مورد معلمین دروغین و روشنگری و افشاکردن تعالیم دروغین این معلمان و در فصل سوم تشویق ایمانداران به پایداری و دعا در روزهای پیش رو که سختیها و جفاها پیش روی ایمانداران می باشند .

  رساله اول یوحنا

  کتاب اول یوحنا در سال 90میلادی به نگارش در آمده است و هدف از نگارش آن مشارکت حقیقی و روحانی با خدا و مبارزه با عرفان گرایان و معلمین کاذب و دروغین در قرن اول می باشد. آیه کلیدی این کتاب در فصل اول آیه 9 می باشد که می فرماید "
  امّا اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، می‌توانیم به او اعتماد كنیم؛ زیرا او به حق عمل می‌کند. او گناهان ما را می‌آمرزد و ما را از همهٔ خطاهایمان پاک می‌سازد. اگر بگوییم كه هرگز مرتكب گناهی نشده‌ایم، خدا را دروغگو شمرده‌ایم و از كلام او کاملاً بی‌خبر هستیم. "
  در این کتاب از فصل یک آیه یک تا فصل دو آیه دو در خصوص اینکه خدا نور است و نور به ما قدرت مکاشفه و شناخت و تشخیص می دهد سخن می گوید . از فصل دو آیه 3 تا فصل 4 آیه 21 خدا محبت است و این محبت در عمل می بایست نسبت به برادران در زندگی ما دیده شود . و در فصل پنجم می خوانیم که خدا حیات است.

  رساله دوم یوحنا

  کتاب دوم یوحنا در سال 90 میلادی نوشته شده است . موضوع اصلی این کتاب داوری خدا بر معلمین و واعظین دروغین و کاذب می باشد و همچنین در این کتاب شاهد مبارزه یوحنا با تعالیم عرفان گرایی و انحرافی در کلیساها هستیم . کتاب یا رساله دوم یوحنا در یک فصل به تحریر در آمده و آیه کلیدی آن آیه 7 می باشد که می گوید "فریبكاران بسیاری به سرتاسر جهان رفته‌اند، یعنی اشخاصی كه قبول نمی‌کنند، عیسی مسیح در جسم ظاهر شد. اینها فریبكار هستند! اینها «دشمن مسیح» هستند! " .
  از آیه 1 تا 4 رساله دوم یوحنا تحسین و تمجید ایمانداران در کلیسا و آیات 5 و 6 محبت نسبت به هم و آیات 7 تا 13 هشدار به ایمانداران در خصوص تعالیم معلمین کاذب و دروغین می باشد .

  رساله سوم یوحنا

  کتاب سوم یوحنا در سال 90 میلادی و موضوع اصلی نامه شخصی یوحنا به غایوس که یکی از رهبران قرن اول میلادی بود می باشد . رساله سوم یوحنا نیز در یک فصل به نگارش در آمده و آیه کلیدی آن آیه 2 می باشد که می گوید :" ای عزیز، دعا می‌کنم كه روزگار بر وفق مراد تو باشد و همان‌طور كه در روح سالم هستی، از سلامتی بدن نیز برخوردار باشی ".
  با نگاهی به رساله سوم یوحنا می بینیم که از آیه 1 تا 8 تحسین یوحنا در مورد مهمان نوازی غایوس و از آیه 9 تا 11 در مورد شخصی به نام دیوترفس سخن می گوید که شخصی بود که میهمان نواز نبوده و با مردم دشمنی می کرد و یوحنا سخت وی را سرزنش می نماید و در نهایت از آیه 12 تا 14 در مورد دیمیتریوس که مردی بسیار مومن و با اخلاقیات نیکو می باشد سخن می گوید .

  رساله یهودا

  کتاب یهودا در سال 67 میلادی نوشته شده است . موضوغ اصلی کتاب یهودا داوری خدا بر معلمین و رهبران مرتد می باشد . هدف دیگر کتاب یهودا هشدار به ایمانداران قرن اول در خصوص معلمین دروغین و کاذب می باشد . در این رساله که شامل یک فصل می باشد، آیه 3 یکی از آیات کلیدی می باشد که می گوید : "ای دوستان عزیز، بسیار مشتاق بودم دربارهٔ نجاتی كه همهٔ ما با هم در آن شریک می‌باشیم به شما بنویسم، امّا ناگهان احساس كردم كه باید شما را تشویق كنم تا از ایمانی كه خدا یک‌بار برای همیشه به مقدّسین خود عطا كرده است، دفاع نمایید. "
  در رساله یهودا از آیه 1 تا 3 درخصوص دلایل نوشته شدن این رساله و از آیه 4 تا 16 در مورد ارتداد و انحراف آموزه ها و تعالیم معلمین دروغین و بالاخره از آیه 17 تا 25 در مورد فعال بودن و آماده بودن ایمانداران در خصوص ظهور روزهای جفا و امانت داشتن برای خداوند صحبت می نماید .

  کتاب مکاشفه

  آخرین کتاب در میان کتب عهد جدید کتاب مکاشفه می باشد . نویسنده این کتاب یوحنا می باشد و تاریخ نگارش آن در حدود سال 95 میلادی می باشد و موضوع اصلی آن بازگشت مسیح و پیروزی مسیح بر تمام ابعاد دنیا می باشد .
  آیه کلیدی کتاب مکاشفه در فصل یک آیه 7 می باشد که می گوید : " ببین او با ابرها می‌آید! همه و از جمله آن کسانی‌که به او نیزه زدند، او را خواهند دید و همهٔ اقوام جهان به‌خاطر او سوگواری خواهند كرد. آری، چنین خواهد شد! آمین. "
  در کتاب مکاشفه فصل اول از آیه 1 تا 8 مقدمه و هدف نگارش آن و از آیه 9 تا 20 رویای مسیح در جلال و عظمت و سلطنت وی و در فصل های 2 و 3 هفت کلیسای آسیای صغیر و از فصل 4 تا فصل20 دوران جفای بزرگ و آمدن پادشاهی عیسی مسیح را می بینیم . از فصل 21 آیه 1 تا فصل 22 آیه 5 اورشلیم سماوی و دوران ابدیت و بالاخره فصل 22 از آیه 6 تا 21 پایان و سخنان آخر یوحنا برای تشویق ایمانداران می باشد .

  پایان درس نهم شناخت کتاب مقدس عهد جدید آشنایی با نامه های رسولان و کتاب مکاشفه

  تعالیم نو ایمانان

  تعالیم نو ایمانان

  جهت آشنایی و برای بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان نو ایمان با تعالیم آیین مسیحیت و شناخت بیشتر و رشد ایمانی همه ما در این بخش به ارائه دروس و تعالیم نو ایمانان می پردازیم . این دروس شامل 50 درس برای نو ایمانان می باشد که به ترتیب منتشر خواهند شد ...