درس سیزدهم - راه های شناخت خدا در کتاب مقدس

  فصل دوم : شناخت خدا و تثلیث

  درس سیزدهم : راه های شناخت خدا در کتاب مقدس 

  در کتاب مقدس از اولین آیه مشخص است که خدا وجود دارد ، کتاب مقدس با این باور آغاز می شود که خدا همیشه بوده ، هست و خواهد بود و هیچ شک و تردیدی درباره وجود خدا ، وجود ندارد.
  در اعتراف نامه وست مینیستر گفته شده است که “خدا روح است . نامحدود و ابدی است و غیر قابل تغییر در وجود ، قدرت و حکمت و قدوسیت و عدالت و نیکویی و حقیقت می باشد.”
  ما در دروس این فصل قصد داریم در خصوص وجود خدا ، ذات خدا ، ماهیت خدا ، شخصیت خدا و خصوصیات خدا ، بیشتر تامل و صحبت نماییم.

  خدای کتاب مقدس قابل شناخت است 

  باید توجه داشته باشیم که برخلاف خدایان دروغین که هیچگاه به معرفی خود نمی پردازند و اجازه شناخت خود را به انسان نمی دهند و تنها انسان را در ترس و اسارت پرستش خود نگه می دارند ، آرزو و خواسته خدای کتاب مقدس این است که انسان اورا بشناسد . در واقع یکی از مسائلی که کتاب مقدس را از سایر کتب دینی و باورهای ادیان متمایز میسازد این است که در سایر کتب خدا هرگز خود را معرفی نمی کند و اگر هم چنین کاری کرده باشد بسیار محدود ، مبهم و مجهول و غیر قابل دسترسی و شناخت است . اما در کتاب مقدس آرزو و خواسته خداوند شناخته شدن توسط انسان می باشد. به عنوان مثال او در تشبیه نشان می دهد که در بدو خلقت انسان در باغ عدن با انسان در مشارکت بوده است (پیدایش فصل 3 آیه 8 ) و او می خواست با انسان رابطه نزدیک و صمیمانه ای داشته باشد (غلاطیان فصل 2 آیه 16 ) پولوس به این مسئله اشاره ای می نماید. در غلاطیان خدا می خواهد که نشان دهد که انسان نمی تواند از راه خدایان دیگر و همچنین شریعت ها و ادیان به شناخت او برسد و هیچ راهی برای شناخت خدا وجود ندارد مگر در عیسی مسیح . در ارمیا فصل 31 آیه 34 نیز ارمیای نبی توضیح می دهد که " دیگر احتیاجی نیست كه آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند: خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا كوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطاهای آنها بخشنده خواهم بود و دیگر گناهان آنان را هرگز به یاد نخواهم آورد. " بنابراین مطابق با این آیه مشخص می شود که برای شناخت خدا ، می بایست خدا به ما اجازه دهد تا او را بشناسیم و همینطور در کتاب هوشع فصل 4 آیه 6 می فرماید : " قوم من به‌خاطر اینکه مرا نمی‌شناسند، هلاک می‌شود. شما ای کاهنان نخواستید که مرا بشناسید و تعالیم مرا رد کردید، پس من هم شما را طرد می‌کنم و پسران شما را به عنوان کاهن نخواهم شناخت." در قسمت اول این آیه می گوید قوم من از عدم شناخت هلاک شدند ، زیرا معرفت و شناخت را ترک نموده اند و این نشان می دهد که چقدر خدا آرزو دارد که ما او را بشناسیم و بنابراین او خودش را به ما معرفی می نماید . از بیان این نکته به نتیجه می رسیم که اگر خدا می خواهد که ما او را بشناسیم ، پس باید خود را به ما بشناساند . چون بدون کسب معرفت از طرف خدا و بدون اراده او در شناساندن خود به انسان ما هیچ راهی برای شناخت خدا نداریم و راه های انسانی که بشر برای شناخت خدا به کار می برد راه هایی نیستند که خدا آنها را تایید کرده باشد.

  خدا از چه راه هایی شناخته می شود ؟

  خدا از سه طریق شناخته می شود .
  1- از طریق اعمال خدا
  2- در مکاشفات ثبت شده
  3- در مشارکت روح با او

  شناخت خدا از طریق اعمال و کارهای خدا  

  با مطالعه کتاب رومیان فصل 1 آیات 18 تا 20 پولس رسول این مسئله را به زیبایی بیان می نماید . این آیات می گویند " 18- غضب خدا از آسمان بر هرگونه گناه و شرارت مردمی نازل می‌شود كه زندگی شرارت‌‌آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. 19 - خدا آنان را مجازات می‌کند و این كار برحق است، زیرا آنچه آدمیان دربارهٔ خدا می‌توانند بدانند، بر آنها آشكار است زیرا خدا آن را در پیش چشمان آنان قرار داده است. 20- از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیّت او در چیزهایی كه او آفریده است، به روشنی مشاهده می‌شود و از این ‌رو آنها ابداً عذری ندارند."
  طبق آیات فوق مشاهده می نماییم که خداوند از طریق آفریده ها (کارهای خداوند) قابل شناخت است.
  در اینجا پولس رسول بیان می دارد که کارهای خدا از بدو خلقت قابل شناخت ، قابل فهم و قابل رویت بود . پس خدا را می توان شناخت . خدایی که خالق است ، خدایی که فراتر از خلقت است و دارای قدرت هایی است که در هیچ موجود دیگری یافت نمی شود و این موضوع بسیار مهم است زیرا هر انسانی با توجه به طبیعت و خلقت و کارهای خداوند می تواند درک نماید که خلقت از هیچ بوجود نیامده است، بلکه دارای خالقی متفکر و شخصیت مند است که او دارای افکار و نقشه هایی می باشد .

  شناخت خدا از طریق مکاشفات ثبت شده 

  کتاب مقدس مجموعه و چکیده ای است از کارهایی که خدا در گذشته انجام داده و در حال حاضر و آینده انجام می دهد و انجام خواهد داد. باید توجه داشته باشیم که کتاب مقدس تنها منبع کامل و قابل اعتماد در خصوص آنچه خدا با انسان انجام داده است می باشد. در نتیجه ما در این کتاب تمامیت و آنچه که برای شناخت خدا لازم است به صورت ضبط شده و ثبت شده بر روی کتیبه ها و کاغذها در اختیار داریم و می توانیم امروز به آنها تحت کتابی به عنوان کتاب مقدس استناد نماییم و با مطالعه آن نسبت به شناخت خدا اقدام نماییم. همچنین در کتاب مقدس تاریخچه ، داستان و شرح حال عیسی مسیح نیز موجود می باشد ، عیسی مسیح قطعا بالاترین درجه از ماهیت و شخصیت خدا را برای ما مکاشفه می نماید . او ظاهر کننده تمامیت و متجلی ذات و شخصیت خدا می باشد . این موضوع را می توانیم در آیات زیر به وضوح مشاهده نماییم.
  عبرانیان فصل یک آیات 1 تا 3 :
  1- خدا در زمان قدیم، در اوقات بسیار و به راههای مختلف به وسیلهٔ انبیا با نیاکان ما تكلّم فرمود،
  2- ولی در این روزهای آخر به وسیلهٔ پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کلّ كاینات گردانیده و به وسیلهٔ او همهٔ عالم هستی را آفریده است.
  3- آن پسر، فروغ جلال خدا و مظهر كامل وجود اوست و كاینات را با كلام پرقدرت خود نگاه می‌دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید، در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.

  همچنین در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 44 : پس عیسی با صدای بلند گفت: "هرکه به من ایمان بیاورد نه فقط به من بلكه به فرستندهٔ من نیز ایمان آورده است." در این آیه می بینیم که  در شخصیت عیسی مسیح به وضوح می توان شخصیت پدر را مشاهده کرده و شناخت

  همینطور در انجیل یوحنا فصل 14 آیات 7 و 9 و 23 می فرماید :
  آیه 7 : اگر مرا می‌شناختید پدر مرا نیز می‌شناختید، از این پس شما او را می‌شناسید و او را دیده‌اید.
  آیه 9 : عیسی به او گفت: ای فیلیپُس، در این مدّت طولانی من با شما بوده‌ام و تو هنوز مرا نشناخته‌ای؟ هرکه مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه می‌گویی پدر را به ما نشان بده؟
  آیه 23 : عیسی در جواب او گفت: هرکه مرا دوست دارد مطابق آنچه می‌گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند.
  آیات فوق به روشنی بیان می کنند که عیسی مسیح ظاهر کننده تمامیت و کاملیت شخصیت و شخص پدر آسمانی در ابعاد زمان و مکان است .
  دوم پطرس فصل 1 آیه 3 و 4:
  3- قدرت الهی آنچه را كه ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم، به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی‌که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم، بهتر بشناسیم.
  4- بنابراین از وعده‌های بزرگ و گرانبها، بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی كه زاییدهٔ تمایلات جسمانی است، بگریزید و در الوهیّت خدا شریک و سهیم شوید.
  آیات فوق بیانگر این است که ما بوسیله تفکر و تعمق در طبیعت می توانیم خدا را تا حدی بشناسیم ولی شناخت کامل در شخص عیسی مسیح و بواسطه عیسی مسیح و همچنین بواسطه کلام خدا که کتاب مقدس می باشد امکانپذیر است. در نتیجه می توان گفت خدا بوسیله اعمالش قابل شناخت است و همچنین خدا از طریق کتاب مقدس و مکاشفات ثبت شده در آن راه دیگری برای شناخت خود در اختیار ما قرارداده است.

  شناخت خدا از طریق مشارکت روح 

  همانطور که پیش تر ذکر کردیم خدا از طریق مشارکت با او از طریق روح نیز قابل شناخت است . این مشارکت با پذیرش عیسی مسیح و ایمان به او و دریافت حیات جاودانی ، بلافاصله از طریق دریافت روح القدوس ایجاد می شود و تا ابدیت و تمامی اعصاری که پیش رو داریم بوسیله آن می توانیم در جهت شناخت خدا حرکت نماییم . در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 3 عیسی مسیح حیات جاودانی را اینگونه برای ما تعریف می نماید : " این است حیات جاودان كه آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را كه فرستادهٔ توست بشناسند " . پس طبق آیه فوق شناخت خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح حیات جاویدانی است . بنابراین اگر می خواهید حیایت جاودانی داشته باشید تنها یک راه دارید : ما می بایست خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح که نماینگر و متجلی ذات و شخصیت خدای نادیده است را در زندگی و تجربه روحانی خود بشناسیم و این کلید به دست آوردن حیات جاودانی می باشد.

  پایان درس سیزدهم - راه های شناخت خدای کتاب مقدس

  تعالیم نو ایمانان

  تعالیم نو ایمانان

  جهت آشنایی و برای بهره مندی هر چه بیشتر شما عزیزان نو ایمان با تعالیم آیین مسیحیت و شناخت بیشتر و رشد ایمانی همه ما در این بخش به ارائه دروس و تعالیم نو ایمانان می پردازیم . این دروس شامل 50 درس برای نو ایمانان می باشد که به ترتیب منتشر خواهند شد ...