تغییر عادات زشت

  چگونه رفتار کهنه و عادات زشت خود را تغییر دهیم؟

  گام هایی برای تغییر عادت کهنه و زشت در زندگی

  در زندگی مسیحی ما نیاز به تغییرات عمده در زندگی خود داریم که فقط با یاری روح القدس می توان بدست آورد. برای بوجود آوردن آن تغییرات می بایست عادتهای زشت و گناهان زندگی خود را بیرون کنیم و در عوض عادتهای خوب را جایگزین آنها کنیم. کلام خدا بهترین و تنها منبعی است که می تواند ما را در بوجود آوردن تغییرات زندگی راهنمایی و هدایت کند.
  خداوند ما را موجودات عادتمندی آفریده که می توانیم با تکرار کردن یک عمل (چه خوب و چه زشت) به آن عادت کنیم. اعمال زشتی که در زندگی گذشته، قبل از ایمانمان به مسیح، انجام می دادیم هنوز می تواند بعد از ایمان آوردنمان نیز بطور خودکار و به عنوان یک عادت در زندگی ما ادامه یابد. افسسیان ۴: ۲۲ـ۳۲ عادتهای زشت گذشته ما را خاطر نشان می کند و از ما می خواهد که عادتهای خوب را جایگزین آنها کنیم.
  یک مسیحی واقعی باید عادتهای زشت و گناهانی مانند: خشم، قمار، دروغ، بدگویی، خبر چینی، تهمت، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، زنا، تماشای فیلمهای مبتذل و مهتجن و پونوگرافی، دزدی، فحاشی کردن، سخنان تمسخر آمیز و زشت، چشم پلید داشتن نسبت به زنان و غیره را از خود دور کند و در عوض عادتهای خوب مانند: راستگویی، سخنان فیض بخش، احترام به دیگران، محبت کردن به دشمنان خویش، خواندن کتاب مقدس و حضور هفتگی در کلیسا، شرکت در جلسات مطالعه کتاب مقدس، بشارت دادن، اطاعت از قوانین دولتها و غیره را جایگزین آنها کند.
  دانستن اینکه چه چیزهایی را باید در زندگی خود تغییر دهیم کافی نیست بلکه مهم اینست که بدانیم چگونه آن تغییرات را در زندگی خود بوجود آوریم. کتاب مقدس انجام اعمال خوب را برای ما توصیه می کند و همچنین ما را راهنمایی می کند که چگونه عادتهای خوب را در زندگی خود وارد کنیم و تغییر یابیم (دوم تیموتائوس۳: ۱۶-۱۷). بنابراین کتاب مقدس بهترین منبع برای ایجاد تغییرات در زندگی است. بیایید با هم ۱۲ قدم در کتاب مقدس درباره ایجاد تغییرات در رفتار کهنه و عادات زشت زندگی را مطالعه کنیم:

  قدم اول: اهداف زندگی خود را تغییر دهید.

  قبل از عملی کردن آن نخست می بایست انگیزه و اشتیاق عوض شدن و تغییر یافتن را داشته باشید. انگیزه هایی مانند:
  1- تقدیم کردن خویشتن به خدا با عشق و علاقه. (رومیان۱۲: ۱-۲)
  • با تغییر در افکار خود ما می توانیم خویشتن را تغییر دهیم (افسسیان۴: ۲۳). برای داشتن زندگی بهتر می بایست افکار بهتری داشته باشیم. بجای هم شکل شدن به این دنیا باید بدنهای خود را تقدیم خدمت به خدا کنیم. ایمانداران مکادونیه با سخاوتمندی هر چه تمام به خدمت انجیل هدایا دادند زیرا قبل از دادان هدایا نخست خویشتن را به خدا تقدیم کرده بودند. (دوم قرنتیان۸: ۵)
  • وقتی که خویشتن را به خدا تقدیم می کنیم تغییر رفتار های زندگی بسیار سهل و آسان می شود. (جامعه۱۲: ۱۳ ؛ متی۶: ۳۳ ؛ متی ۱۶: ۲۴). در اول یوحنا۵: ۳ چه چیزی به ما انگیزه می دهد تا از خدا اطاعت کنیم؟ محبت و عشق به خدا
  در اول یوحنا ۴: ۹و ۱۹ چه چیزی به ما انگیزه می دهد تا او را محبت کنیم؟ محبت خدا نسبت به ما. از کجا می دانیم که او ما را محبت می کند؟ او پسر خود را به ما داد تا فدای گناهان ما شود.
  • محبت یکی از قویترین نیروی موجود در جهان است. محبت، مادری را وادار می کند که فرزند خود را از درون خانه ای که در حال آتش سوزی است، نجات دهد. محبت، پدر را وادار می کند که ماشینی که فرزندش را زیر گرفته بلند کند و او را از کشته شدن نجات دهد.
  • اگر در تغییر دادن رفتار و زندگی خود مشکل دارید، درباره محبت و رحمت خدا تفکر کنید و قدردانی کنید. اول یوحنا۲: ۱۵-۱۷ ؛ متی۱۰: ۳۴-۳۷ ؛ ۲۲: ۳۷-۴۰ ؛ یوحنا۱۴: ۱۵ ؛ دوم قرنتیان۵: ۱۴-۱۷
  2- تقلید از مسیح
  یکی از قویترین انگیزه دیگر اینست که بخواهم شبیه قهرمانان شویم. قهرمانان ورزشی به جوانان انگیزه می دهند تا در ورزش مورد علاقه خود پیشرفت کرده شبیه آنها گردند. ابراهیم، موسی، روت، داود و پیامبران دیگر به ما انگیزه می دهند که به خدا خدمت کنیم اما عالیترین نمونه آنها خود عیسی مسیح است که می توانیم از او تقلید کنیم و انگیزه بگیریم.
  • رسولان عیسی مسیح می خواستند شبیه او شوند (متی۱۰: ۲۴-۲۵). ما نیز شاگردان عیسی هستیم و می بایست از او تقلید کنیم و شبیه او شویم ( اعمال۱۱: ۲۶).
  • ما باید دنباله رو قدمهای عیسی باشیم زیرا او ما را بدون آلایش و گناه ما را در این جهان باقی گذارده ( اول پطرس۲: ۲۱-۲۲).
  • در انجام هر کاری باید از خود سوال کنیم، "اگر عیسی جای من بود چه کار می کرد؟" این به ما انگیزه می دهد تا زندگی خود را تغییر دهیم. غلاطیان۲: ۲۰ ؛ متی۱۶: ۲۴؛ کولسیان٣: ١٠
  3- در پی پاداش باشیم نه تنبیه
  ورزشکاران رژیم غذایی خود را کنترل می کنند تا بتوانند در رشته خود قهرمان شوند و مدال موقتی را بگیرند. مسیحیان انگیزه قویتری دارند. ما باید دنبال مدال و پاداشی که جاودانی است باشیم (یعقوب۱: ۱۲؛ مکاشفه۲: ۱۰).
  • در عوض چیزهای زمینی ما می بایست چشمان خود را به پاداش آسمانی و ابدی بدوزیم. کولسیان۳: ۱-۶ ؛ دوم پطرس۱: ۱۰-۱۱ ؛ دوم تسالونیکیان۱: ۸ـ۹
  • فقدان انگیزه دلیل عمده ای است که مسیحیان نمی خواهند عوض شوند و شبیه عیسی مسیح شوند. آنها نمی خواهند عوض شوند و در عوض می خواهند که دوستان و خانواده و دیگران را خشنود کنند. اگر به این درک نرسیم که هدف عمده زندگی خدمت کردن به خداوند است، نمی توانیم زندگی و رفتار خود را تغییر دهیم. هنگامیکه فاقد انگیزه هستیم بیایید درباره این فکر کنیم که چه خوب است که به خدا خدمت کنیم، او را محبت کنیم، شبیه او شویم و دنبال پاداش ابدی باشیم.

  قدم دوم: با کمک خداوند رفتار خود را تغییر دهید.

  • اعمال ما از افکار و آنچه که در دل ماست، سرچشمه می گیرد (امثال۴: ۲۳). دیگران شاید بر ما تأثیر بگذارند اما نباید تسلیم شده مرتکب گناه شویم. این نهایتا خود ما هستیم که برای تغییر رفتار باید تصمیم بگیریم و سپس به آن عمل کنیم. متی۱۵: ۱۸-۱۹ ؛ متی۱۲: ۳۴-۳۷
  • خداوند ما را به تجربه ای نمی اندازد که نتوانیم آن را تحمل کنیم. او امین و وفادار است و راه فرار از تجربه را به ما نشان می دهد. اول قرنتیان۱۰: ۱۳
  • ما هر کاری را با کمک عیسی مسیح می توانیم انجام دهیم (فیلیپیان۴: ۱۳ ). اگر با تواناییهای خود بخواهیم کاری انجام دهیم، شکست خواهیم خورد اما اگر با کمک عیسی مسیح کارهای خود را انجام دهیم پیروز خواهیم شد زیرا که او همیشه بر شیطان پیروز است. گاهی اوقات مردم می گویند، "من دیگر پیر شده ام و دیگر نمی توانم این عادت را کنار بگذارم و عوض شوم.“ آنها نه تنها خود را تحقیر می کنند بلکه وعده و قدرت خداوند را انکار می کنند.
  • اگر خود را به خدا بسپاریم و به او توکل کنیم، او اراده خود را در زندگی ما به عمل خواهد رساند (مزامیر۳۷: ۵). مهم نیست برای چند مدت و چه گناه بزرگی مرتکب شده ایم، اگر اراده خدا را در زندگی خود طلب کنیم، ما می توانیم عوض شویم. افسسیان ۳: ۲۱-۲۲؛ ۶: ۱۰-۱۸؛ دوم قرنتیان۹: ۸

  قدم سوم: کتاب مقدس را درباره عادت خود مطالعه کنید.

  • برای موفق شدن در خدمت خدا باید کلام خدا را مطالعه کرده و به آن عمل کنیم (یوشع۱: ۸ ).
  • لیست عادتهای زشتی که دارید بنویسید و آیه های مربوط به آنها را از کتاب مقدس درآورید. دلیل تغییر دادن عادتهای خود را بنویسید و در کلام خدا تفکر کرده، افکار خود را با آنها پر کنید. مزامیر۱: ۲ ؛ ۱۱۹: ۱۱
  • پیوسته کلام خدا درباره عادتهای زشت خود را بیاد آورید و آن آیه ها را در کاغذی نوشته بر دیوار یا بر در یخچال در معرض دیدتان قرار دهید (تثنیه۶: ۶ـ۹).
  • عیسی مسیح با استفاده از نقل قول کردن کلام خدا به وسوسه شیطان غلبه کرد (متی۴: ۱-۱۱ ). آیه های مربوط به غلبه بر عادتهای زشت را حفظ کنید و مطمن باشید که روح القدس آنها را در هنگام وسوسه بیاد شما خواهد آورد. به خودتان و به کسانیکه شما را وسوسه می کنند آن آیات را نقل قول کنید. امثال۳: ۵-۷؛ دوم تیموتایوس ۳: ۱۶-۱۷؛ عبرانیان۴: ۱۲

  قدم چهارم: از گناهان خود توبه کنید.

  • گناه نیاز به توبه دارد (اعمال ۸: ۲۲). توبه یعنی ” تغییر ذهن و فکر“ که باعث می شود تصمیم بگیریم تا گناهان خود را ترک کرده خدا را اطاعت کنیم. متی ۲۱: ۲۸-۲۹ ؛ اعمال ۱۱: ۲۳؛ ۱۷: ۳ قبل از اینکه یک شخص رفتار خود را تغییر دهد باید اول ذهن و افکار خود را تغییر دهد.
  • گناهان خود را مخفی و یا انکار نکنید (امثال۲۸: ۱۳ ). با بهانه های مختلف گناهان خود را گردن دیگران نیاندازید بلکه آنها را به خداوند و به کسی که علیه او گناه ورزیده اید اعتراف کرده از انجام آنها پشیمان شوید (دوم قرنتیان۷: ۱۰). اما پشیمان بودن و تأسف داشتن به تنهایی فایده ای نخواهد داشت مگر اینکه تصمیم به توبه و ترک آنها کنید.
  • اکثر دستاوردهای زندگی نیاز به ۱۰٪ توانایی دارد اما ۹۰٪ دیگر نیاز به عزم و جزم و تعهد دارد. در رابطه با امور معنوی نیز همه انسانها توانایی خشنود کردن خداوند را دارند اما همه نمی توانند عزم و جزم کنند و متعهد شوند تا خدا را اطاعت کرده او را خشنود کنند. خداوند تمامی چیزهایی را که برای یک زندگی خداپسندانه نیاز باشد، به ما داده است ولی تصمیم نهایتأ با ماست که او را خشنود کنیم یا نه (دوم پطرس۱: ۴). ما هرگز تغییر نخواهیم یافت مگر اینکه تصمیم بگیریم تا در راههای خدا قدم برداریم و اینکار نیاز به توبه و تغییر ذهن و افکار ما دارد.

  قدم پنجم: برای تغییر یافتن نقشه بکشید و برنامه ریزی کنید.

  • ما باید برای اعمال خوب نقشه بکشیم نهبرای اعمال شریرانه (امثال ۱۴: ۲۲ ). نقشه و برنامه ریزیهای خداوند را در کتاب مقدس مکررأ می خوانیم که الگوی خوبی برای ما هستند. او از ابتدا برای نجات انسانها نقشه کشید (پیدایش۳: ۱۵). نقشه بنای کلیسا ( افسسیان۳: ۱۰-۱۱)، نقشه ساخت معبد ( عبرانیان۸: ۵)، و غیره۰ نقشه های خدا بود. خادمان مسیح باید نقشه و برنامه ریزی داشته باشند تا بتوانند خود را تغییر داده در خدمت خدا موفق شوند. لوقا۱۴: ۲۶-۳۳ ؛ دانیال۱: ۸ ؛ مزامیر ۱۷: ۳ ؛ اعمال ۱۱: ۲۳
  در کدام کار ما می توانیم بدون برنامه ریزی و نقشه موفق شویم؟ برای ساخت خانه باید نقشه آن را بکشیم و برنامه ریزی کنیم و حساب هزینه های آن را برآورد کنیم تا بدانیم که آیا قادر برای ساخت آن هستیم یا نه. کار تجارت نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد و غیره. هر کاری برای موفق شدن نیاز به نقشه و برنامه ریزی دارد.
  • برای تغییر در رفتار خود باید برنامه ریزی کرد. شرایط و موقعیتهایی که شما را به عادات زشت و گناه کشانیده است را تحلیل کنید و راه حلی برای دوری کردن از آنها پیدا کنید. در دفتری لیست برنامه و نقشه خود را بنویسید تا به ترتیب لیست ها عمل کنید. بسیاری مسیحیان نمی توانند رفتار خود را تغییر دهند چون نمی خواهند برنامه ریزی و نقشه برای تغییر رفتارشان داشته باشند.

  قدم ششم: پیوسته دعا کنید.

  دعا کردن در دو مورد ضروری است:
  ۱- دعا برای بخشش گناهان خویش. یک مسیحی باید در مواقع مرتکب شدن به گناه دعا کند و از پدر آسمانی بخواهد تا او را بیامرزد. اول یوحنا۱: ۸-۱۰ ؛ اعمال۸: ۲۲ ؛ امثال ۲۸: ۱۳
  ۲- دعا برای کمک گرفتن از خدا.
  • از خدا بخواهید تا شما را از شریر رهایی دهد. متی ۶: ۱۳
  • مشکل خود را به خدا بگویید. متی ۲۶: ۴۱
  • پیوسته و بطور دائمی دعا کنید. اول تسالونیکیان۵: ۱۷
  • درست هنگامیکه در معرض تجربه و آزمایش می افتید، دعا کنید. متی۲۶: ۳۶-۴۶
  خداوند در کلام خود وعده داده که اگر کمک او را در دعا طلب کنیم، ما را یاری خواهد داد. اول پطرس ۵: ۷؛ فیلیپیان۴: ۶-۷ ؛ افسسیان ۶: ۱۱، ۱۳، ۱۸

  قدم هفتم: از دیگر مسیحیان کمک بگیرید.

  • مسیحیان باید خطایای خود را به یکدیگر اعتراف کنند تا بتوانند برای همدیگر دعا کنند. یعقوب ۵: ۱۶
  • مسیحیان باید بارهای یکدیگر را به دوش بکشند. غلاطیان ۶: ۲
  • اگر گناهان ما نسبت به دیگران ضرری رسانیده باشد، باید از آنها عذر خواهی کنیم. متی ۵: ۲۳-۲۴
  • هنگامیکه با عادات و گناهان خود در نبرد هستیم باید سراغ چندین مشاوران مسیحی از جمله کشیشان و یا مشایخ کلیسا برویم تا از آنها کمک و مشورت بگیریم. آنها یقینأ کلام خدا را باز کرده و راه رهایی از گناهان را به ما از طریق کلام خدا نشان خواهند داد و یقینأ برای ما دعا کرده ما را تشویق خواهند کرد.
  • خداوند سرویس یکشنبه کلیسا را برای همین شکل داده تا ما را با موعظه کلام تشویق و در نهایت رفتار ما را تغییر دهد (عبرانیان۳: ۱۲-۱۳؛ افسسیان ۴: ۱۵-۱۶). ما نیاز داریم که بطور پیوسته در کلیسا حضور یابیم تا نه تنها خداوند را پرستش کنیم بلکه با گوش دادن به موعظه کلام خدا بتوانیم برای ترک گناهان تشویق شویم.

  قدم هشتم: همیشه کار درست را انجام دهید.

  • پیوسته در خدمت خداوند بیافزایید (اول قرنتیان ۱۵: ۵۸ ). خدمت خداوند نیاز به پیوستگی مداوم دارد. نباید در ایمان خود فراز و نشیب داشته باشیم.
  • هیچ وقت ما نمی توانیم رفتار خود را تغییر دهیم مگر اینکه اهداف و انگیزه خود برای تغییر یافتن را عملی کنیم. خداوند وعده نداده که تغییر عادات و رفتار بسیار آسان خواهد بود اما اگر با تلاش و کوشش فراوان و تکرار عملی همراه با دعا بخواهیم تغییر یابیم، خداوند اراده خود را در زندگی ما عملی خواهد کرد.
  • ما باید کننده کلام خدا باشیم و نه فقط شنونده (یعقوب۱: ۲۲-۲۵ ). عادتها با تکرار زیاد در زندگی ما بوجود می آید. دوچرخه سواری شاید در ابتدای یادگیری سخت باشد، اما با تمرین و تکرار فراوان راندن دوچرخه تبدیل به یک عادت ساده و حتی چیز لذت بخش می شود.
  بنابراین اگر خود را وادار به تکرار کاری کنیم که درست است، می توانیم با تمرین و تکرار آن تغییر یابیم و به آن کار درست عادت کنیم. متی ۷: ۲۱ ؛ رومیان ۶: ۱-۲۳ ؛ لوقا۶: ۴۶

  قدم نهم: اعمال خوب را جایگزین اعمال زشت کنید.

  • کنار گذاشتن عادات زشت کافی نیست، باید اعمال خوب را جایگزین آنها کنید (افسسیان۴: ۲۲-۳۲). در کتاب مقدس می خوانیم که دیوی از یک شخص دیوانه بیرون آمد و بعد از مدتی برگشت و دید که آن مکان اولیه هنوز خالی باقی مانده پس دوباره در آن ساکن شد. متی ۱۲: ۴۳-۴۵
  • طبیعت از خالی شدن نفرت دارد. اگر هوا را از لیوان خالی دور کنید، دوباره برگشته آن را پر می کند، اما اگر آن لیوان را از آب پر کنید، هوا دیگر نمی تواند داخل آن شود.
  فرض کنید که شما تصمیم می گیرید که مدت تماشا کردن تلویزیون را کاهش دهید و تلویزیون را خاموش کنید اما جلوی آن بنشینید. بعد از گذشت زمان اندک دوباره به تماشای آن وسوسه خواهید شد و آن را روشن خواهید کرد اما اگر عوض آن در فعالیتهای خانوادگی و یا ورزش و یا رفتن به جلسات کلیسا و بشارت دادن شرکت کنید، بزودی تماشای تلویزیون را فراموش خواهید کرد. بنابراین برای هر عادت زشت و گناه یک عادت خوب پیدا کرده جایگزین آنها کنید.

  قدم دهم: از وسوسه دوری کنید.

  • ما باید همیشه برای رهایی از وسوسه دعا کنیم (متی۶: ۱۳). مطمئنأ انجام این کار باعث می شود که از موقعیتها و کسانیکه ما را به گناه وسوسه می کنند دوری کنیم. رومیان ۱۳: ۱۴
  • دوستان و همراهان فاسد رفتار ما را فاسد خواهند کرد (اول قرنتیان ۱۵: ۳۳ ). خود را فریب ندهید، فکر نکنید که با همراهی کردن با فاسدان هیچ اتفاقی به شما نخواهد افتاد. بسیاری از عادات و گناهان زشت مانند قماربازی، دزدی، زنا و غیره از دوستان و همراهان ناباب بوجود می آید. ترک کردن آن عادتها گاهی اوقات کار بسیار دشواری می شود و این کار بسیار دشوارتر می شود هنگامیکه دوستان ناباب ما را تشویق به تکرار آنها می کنند. اول پطرس4: 3-4 ؛ امثال13: 20 ؛ خروج 23: 2
  • ما باید از اجتماع شریران نفرت داشته باشیم (مزامیر26: 5). بعضی ها می گویند، "من فقط برای دیدن دوستانم به دیسکو می روم نه برای مشروب خوردن." مکانهایی مانند دیسکو و قمارخانه برای انجام گناه تشکیل شده اند. دوم قرنتیان 6: 14-18 ؛ افسسیان5: 11
  مادامیکه با دوستان ناباب و شریران همراهی می کنید، شما نخواهید توانست عادتهای زشت را تغییر دهید. تغییر عادات و رفتار نیازمند تغییر دوستان هم هست. یک مسیحی باید دوستان ایماندار مسیحی متعهد پیدا کند تا با آنها برای دعا و تشویق یکدیگر مشارکت داشته باشد.

  قدم یازدهم: در روزی که هستید زندگی کنید و نگران فردا نباشید.

  نگران نباشید که چه اتفاق بدی شاید فردا رخ دهد، بدی فردا را فردا اصلاح کنید آنهم اگر فردایی باشد. بدی امروز برای امروز کافی است (متی6: 33-34 ). هر روز که از خواب بیدار می شوید به خود و به خدا بگویید، "چگونه می توانم امروز برای خدا زندگی و خدمت کنم؟ چگونه می توانم او را امروز خشنود کنم؟" اگر امروز را برای خدا زندگی کنید، مطمئن باشید که اگر فردا هم بیاید، مانند امروز برای خدا زندگی خود را صرف خواهید کرد.
  دو نفر کوهنوردی می کردند. یکی از آن دو کوهنورد سر خود را بالا گرفت و به بالای کوه نگاه کرد و به دیگری گفت، "چگونه ما می توانیم این همه سربالایی طولانی را بپیماییم و بالای کوه صعود کنیم؟ دیگری جواب داد، "نگران نباش قدم به قدم و آهسته آهسته خواهیم رفت و آن را صعود خواهیم کرد." زندگی مسیحی نیز چنین است یعنی باید در روزی که هستیم زندگی کنیم و قدم به قدم پله ها را بپیماییم تا بر عادات زشت غلبه کنیم.

  قدم دوازدهم: صبور باشید.

  • ما باید با صبر انتظار پیروزی از سوی خدا را بکشیم. اشعیا40: 31
  • اگر در عمل نیکو خسته نشویم، در زمان مقرر نتیجه آن را خواهیم دید (غلاطیان6: 9 ). عادات زشت شما یک شبه بوجود نیامد و ترک آنها نیز یک شبه صورت نخواهد گرفت. این کار نیاز به زمان دارد. اگر توبه کنید و از خدا طلب بخشش کنید او به شما قوت و صبر خواهد داد تا بتوانید بر آنها غلبه کنید. سریعأ دلسرد و مأیوس نشوید.
  • بالغ شدن و رشد کردن در ایمان روندی است که طی زمان صورت می گیرد (دوم پطرس3: 18 ). ما در مسیح تولد دوباره پیدا می کنیم و به عنوان طفل شیرخواره به تدریج رشد پیدا می کنیم و به حد بلوغ می رسیم. شاید به دیگر مسیحیان نگاه کنید و به خودتان بگویید، "چرا من مثل آنها نیستم." آنها احتمالأ سالها است که در مسیح در حال رشد هستند. نگران نباشید، شما نیز اگر در مسیر کتاب مقدس و کلیسا بمانید به تدریج رشد پیدا کرده و عادات زشت را کنار خواهید گذاشت.
  وقتی که یک طفل بزرگ می شود تقریبأ هر روز یک تفاوت اندک در رشد او مشاهده می شود، اما بعد از گذشت سالیان وقتی که به عکس طفولیت او نگاه می کنیم، تفاوت فاحشی را می توانیم در رشد او ببینیم. ما نیز شاید نسبت به دیروز زیاد تفاوت و تغییری در خود نبینیم اما بعد از 2، 5، 10 و یا 20 سال تغییر بسیار فاحشی در رشد روحانی خود خواهیم دید.
  خاتمه: با چیزهای که خداوند در کلام خود برای ما منظور داشته، می توانیم عادات زشت خود را تغییر داده و کسی باشیم که او از ما می خواهد. او به ما انگیزه داده و ما را تشویق می کند تا در راه او هدایت شویم. همه این چیزها به ما بستگی دارد که آیا می خواهیم اراده او را طالب باشیم و تصمیم به عمل کردن آنها کنیم. او ابزارهای موفقیت و غلبه بر عادات زشت و گناهان را برای ما مهیا می کند. ما باید از آن ابزارها استفاده کنیم. آیا مصمم برای تغییر عادات زشت خود هستید؟

  زندگی در مسیح

  زندگی در مسیح بخشی است ، که در آن به ارائه مطالبی در خصوص روش زندگی و اعتقادات ایمانداران مسیحی در زندگی روزمره و بر اساس تعالیم کتاب مقدس خواهیم پرداخت . این مطالب با موضوعات مختلفی که هر یک از ما ایمانداران ممکن است با آنها روبرو شویم و طبق آموزه ها و تطبیق آنها با آیات کتاب مقدس ارائه می شوند چرا که کلام خدا می فرماید :

  "پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت؛ هان، همه چیز تازه شده است! اینها همه از خداست که به واسطۀ مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است." (دوم قرنتيان ۵: ۱۷- ۱۸).

  "شما آموختید که باید به لحاظ شیوۀ زندگی پیشین خود، آن انسان قدیم را که تحت‌ تأثیر امیالِ فریبنده دستخوش فساد بود، از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود، و انسان جدید را در بر کنید، که آفریده شده است تا در پارسایی و قدّوسیت حقیقی، شبیه خدا باشد." (افسسيان ۴: ۲۲- ۲۴).